Giới thiệu

GREENTECH®, CÔNG NGHỆ NHIÊN LIỆU KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ!

Các sản phẩm Greentech được sản xuất bởi tập đoàn Moletech, một trong những công ty ứng dụng công nghệ nano và công nghệ sinh học hàng đầu, đồng thời là nhà cung cấp hóa chất và chất xúc tác cải tiến có uy tín trên toàn cầu tại Đài Loan.

Từ năm 2009, Greentech đã nỗ lực loại bỏ các tác dụng phụ do hệ thống đốt nhiên liệu và các sản phẩm hóa học truyền thống gây ra; hy vọng giảm thiểu ô nhiễm không khí và nước vì Trái đất quý giá và không thể thay thế của chúng ta, đồng thời mang lại cho thế giới một cuộc sống dễ dàng hơn, sạch sẽ hơn và khỏe mạnh hơn!
 
Greentech hiện đã được cấp bằng sáng chế tại bảy quốc gia và được thử nghiệm và phê duyệt bởi một số công ty thử nghiệm nổi tiếng cũng như các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Chúng tôi có mặt ở 18 quốc gia và sử dụng thành công công nghệ của chúng tôi trong lĩnh vực Giao thông vận tải và Y tế. Hãy tham gia Greentech, hãy là một phần của Giải pháp chứ không phải Ô nhiễm!